Neurala nätverk

Termen artificiell intelligens är väldigt bred men kan sägas beskriva människo-imiterande beteende av maskiner. Det kan vara allt ifrån idén om hushållsroboten som hjälper till i hemmet – som började dyka upp i filmer futuristiska filmer från 80-talet (men egentligen redan började talas om på 60-talet), till den automatiska gräsklipparen, den självkörande bilen eller den utmanande schackdatorn. En del av de här systemen skapas genom att sätta upp ett antal logiska regler som leder systemet till att reagera enligt ett visst förutbestämt mönster när det utsätts för en viss stimuli. Ett deterministiskt system.

Sådana system är ofta extremt effektiva men har den nackdelen att arkitekten som skapar dem behöver föreställa sig alla möjliga scenarier som systemet kan komma att utsättas för. Uppstår nya scenarier och systemet ställs inför situationer som det ej konstruerats för så behöver arkitekten utöka systemet genom att lägga till ytterligare logiska regler, annars fungerar det helt enkelt inte. Sådana system blir allt mer krångliga och komplicerade då deras uppgifter blir allt mer komplexa (komplexa i bemärkelsen ”klarar av att hantera allt mer generella utmaningar” snarare än att klara specifika komplexa uppgifter).

Jag är intresserad av att bygga system som kan hitta spelets regler själva och där ett begränsat antal initiala parametrar kan skapa intrikata och (förhoppningsvis) sofistikerade beteenden. Sådana system kräver en annan approach än de deterministiska systemet beskrivna ovanför. Neurala nätverk har en sådan kapacitet, men har nackdelen att det helt enkelt är svårt att förutse hur de kommer att beter sig när de utsätts för nya utmaningar. I många tillämpningar är detta ett problem och någonting man försöker att minimera men för kreativa processer när man ofta söker nya perspektiv kan det tvärt om vara till fördel att arbeta med ett system som ständigt bjuder på överraskningar.

Konst med hjälp av neurala nätverk

Jag började kombinera neurala nätverk med konst i ett försök att bli en bättre konstnär. Jag arbetade redan med artificiell intelligens i min forskning och hade börjat måla som en hobby. Inledningsvis använde jag mig av nätverken för att klassificera och hitta mönster och vanliga teman i konstverk. Genom den processen insåg jag att neurala nätverk kan själva skapa konst och resultaten var fantastiska! I början försökte jag skapa allt mer komplexa nätverk som i sin tur fick skapa allt mer intrikata konstverk men även om var spännande att utforska konsten som näten skapat så kände jag mig passiv i den processen. Metoderna jag använde mig går under något som kallas Generative Adversarial Networks där två separata neurala nätverk tävlar mot varandra i en allt mer intrikat kamp där det mest intelligenta nätverket vinner. Det ena nätverket har till uppgift att försöka hitta konstförfalskningar och det andra nätverket har till uppgift att lura det första nätverket genom att skapa så övertygande konst som möjligt. Genom träningsprocessen så blir bägge nätverken allt bättre på sina respektive uppgifter och som en konsekvens så blir den skapade konsten allt mer intrikat under deras pågående dragkamp om vinst. Detta pågår på gränsen till en beräkningsmässig singularitet då nätverken, med stigande intelligens, drar allt kraftigare och ofta misslyckas försöken då det ena nätverket tar överhand och inte längre tillåter det andra nätverket att utvecklas. Utmaningen här, som en arkitekt, är att hitta smarta sätt att försöka undvika singulariteten men samtidigt ge tillräckligt mycket möjligheter för nätverken att utvecklas och bli intelligentare, och samtidigt på ett meningsfullt sätt kontrollera utkomsten av konsten.

Nu fokuserar jag allt mer på metoder för att hålla kontroll över skapandeprocessen och samarbeta mer direkt med den här typen av neurala nätverk. Det är flera intressanta riktningar som jag utforskar. Den första inriktningen handlar om att försöka skapa intressanta arkitekturer för att öka graden av kreativitet hos AI:n själv, och vilket också tillåter mer mänsklig interaktion. Den andra inriktningen är mer praktisk och där turas jag och AI:n om att skapa in en slags stafettskapande process. Den sista inriktningen handlar om att skapa specifik mjukvara samt hårdvara för att försöka hålla igång en kreativ skapandeprocess utan att behöva programmera om och översätta mina önskemål till AI:n med hjälp av kod utan istället skapa ett slags språk som jag och AI:n kan enas om. Där ser jag dock AI:n mer som ett verktyg snarare än en samarbetspartner, som en annan typ av pensel helt enkelt.

Tryck

Jag har tryckt några av konstverken tillsammans med Sandeng Printspace i Göteborg. Konstverken är tryckta i begränsade upplagor med arkivbeständigt papper och bläck och är signerade och numrerade av mig. Om du är intresserad av ett sådan tryck, har sett en specifik bild som du önskar dig eller vill se mer av verken så tveka inte att höra av dig.